Pei, Xue-Chen, Yu-Xin Liu, Hui-Lin Liu, De-Yang Li, Fa-Wen Yin, Zi-Xuan Wu, Yong-Fu Wang, and Da-Yong Zhou. “Improving the Oxidation Stability of High-Oleic Sunflower Oil With Composite Antioxidants”. Journal of Food Bioactives 18, no. 18 (June 30, 2022). Accessed August 12, 2022. http://www.isnff-jfb.com/index.php/JFB/article/view/289.