Rybiński, W., Karamać, M., Janiak, M., Börner, A., Płatosz, N. and Amarowicz, R. (2020) “Antioxidant capacity of Lathyrus sativus seeds”, Journal of Food Bioactives, 110. doi: 10.31665/JFB.2020.11242.