Zhou, Li-Hua, Peng-Fei Zhang, Huan Zhang, Bei-Bei Gong, You-Nan Kou, Qing-Hua Luo, Wu-Yan Guo, Bo Zhang, Ke-Guo Deng, Jun-Hua Guo, Heng-Yu Zheng, Wu-Yan Guo, and Bo Zhang. 2023. “The Enzymatic Hydrolysates of Andrias Davidianus Mucus Alleviates UVA-Induced Photoaging in the HSF Cell and Mouse Skin”. Journal of Food Bioactives 24 (December). https://doi.org/10.31665/JFB.2023.18365.