Pei, Xue-Chen, Yu-Xin Liu, Hui-Lin Liu, De-Yang Li, Fa-Wen Yin, Zi-Xuan Wu, Yong-Fu Wang, and Da-Yong Zhou. 2022. “Improving the Oxidation Stability of High-Oleic Sunflower Oil With Composite Antioxidants”. Journal of Food Bioactives 18 (18). https://doi.org/10.31665/JFB.2022.18312.