Wong, Yueching, Chi-Ho Chan, Kamesh Venkatakrishnan, Hui-Fang Chiu, You-Cheng Shen, Oksana Glovinskaia, Yi-Chun Han, and Chin-Kun Wang. 2021. “Impact of Dietary Nutrients (functional foods/Nutraceuticals) and Micronutrients on COVID-19: A Review”. Journal of Food Bioactives 15 (September). https://doi.org/10.31665/JFB.2021.15280.