(1)
Rybiński, W.; Karamać, M.; Janiak, M.; Börner, A.; Płatosz, N.; Amarowicz, R. Antioxidant Capacity of Lathyrus Sativus Seeds. JFB 2020, 11.